تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 90-89

ثبت نام وانتخاب واحد ...................................... 15 شهریور: ورودی های 87 و ماقبل ..................................................................16 شهریور: ورودی های 88 ..................................................................17شهریور: ورودی 89 شروع ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
25 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
12 پست
دی 88
5 پست
عمومی
20 پست
خبر
27 پست
نظرسنجی
10 پست
کامپیوتر
3 پست
نمرات
18 پست
مناسبات
4 پست
ادبی
3 پست
طنز
2 پست