اعتراض به نمرات

سلام.

اعتراض به نمره درس های برنامه سازی سیستم، طراحی صفحات وب و طراحی سیستم های شی گرایی‌(#C) امکان پذیر است.

درس طراحی سیستم های شی گرایی (#C) تا تاریخ 9 تیر 1389 ساعت 8 (فرصت اعتراض تمام شد.)

درس طراحی صفحات وب تا تاریخ 11 تیر 1389 ساعت 12:38

درس برنامه سازی سیستم تا تاریخ 12 تیر 1389 ساعت 22:30

 

دوستانی که به نمره های داده شده توسط استاد اعتراض دارند می توانند تا تاریخ های اعلام شده برای هر درس نسبت به ثبت اعتراض به سیستم گلستان مراجعه کنند.

موفق باشید. 

/ 0 نظر / 13 بازدید