برنامه سازی سیستم

سلام.

نمرات درس برنامه سازی سیستم که همه نمرات پایین و بعضاً زیر ١٠ گرفته بودند، دیشب زیاد شد.

اینطور که من متوجه شدم همه پاس کردند این درس رو حتی با ١٠.

اگه افتاده ای هم داشتیم اعلام کنید که بدونیم.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 8 بازدید